Nevruz Bayramı = Ergenekon Destanı ve Bayramıdır.

Nevruz ve Ergenekon Destanı

Küresel mimarlar, kendi güdümlerindeki modern kitle iletişim araçlarını kullanarak Türk milleti arasında azami derecede sömürülmeye meyyal, karnı tok fakat beyni boş insan tipinin yaratılması yolunda çok mesafe almışlardır.

Okullarımız kültür yozlaşmasını, yani kültür değişiminin hızlanmasını sağlamak için kendisine düşen her türlü gayreti göstermektedir. Günümüzde Türkçenin İngilizcenin ardından ikinci plâna düştüğü okullarımızda Türk kültürü ile ilgili bilgiler verilmesini beklemek abesle iştigâldir. Oysa devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Cumhuriyetin temeli kültürdür” hedefini koyarak milli kültür konularındaki hassasiyetini açıkça vurgulamıştır.

Yüzyıllardır bu bayramı titizlikle muhafaza eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan, resmi tatil ilan ettikleri Nevruz’u, bir’ Milli bayram olarak her yıl kutluyor.

Günümüzde bölücü unsur yanlıları Türk kültür konuları üzerindeki bilgi noksanlığını kullanarak milli kültür değerlerimizin temel taşlarından biri olan “Türk Ergenekon Bayramı” olarak tanımlayabileceğimiz NEVRUZ BAYRAMI’nı istismar etmeye çalışmaktadır. Bayramın insanlar arasında saygı-sevgi ve dayanışmayı sağlayan özelliğinden habersiz olan beyinleri yönlendirilmiş bölücü çevrelerce NEVRUZ BAYRAMI kanlı çatışma sahnelerinin ortaya çıktığı etkinlikler haline dönüşüğünü görmekteyiz..

Oysa Nevruz Bayramı; binlerce yıldır Türk dünyasında bütün Türk toplulukları tarafından uygulanan bir büyük kültür ögesi olma vasfını muhafaza etmektedir..

Her yerde büyük bir ön hazırlığı müteakip neşe içinde, fakat değişik gelenekler halinde kutlanan NEVRUZ; soğuk ve karamsar kış günlerinden ılık, güneşli ve bereketli günlere, yani bahara geçişi müjdeleyen, demirden dağı eriterek Ergenekondan hürriyete ve güzel günlere çıkışın simgelendiği Türk milli bayramıdır.

Her milletin kendine mahsus gelenekleri, kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyeti içinde kalabilir.-Gazi Mustafa Kemâl Atatürk- (1923)

Türk toplumunun bir dahaki Yenigün’leri birbirine daha çok kenetlenmiş olarak, birlik ve beraberlik görüntüsü içinde kutlayabilmesini arzu ediyorum

NİCE NEVRUZ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN….

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA)

Reklamlar